Arno education

VI ER SPECIALISTER I

〉 Teamcoaching og teamudvikling
〉 Konflikthåndtering i arbejdsgrupper og teams
〉 Relationsudvikling på arbejdspladsen
〉 Gruppe- og projektarbejde og vejledning 
〉 Procesoptim

Vores kursusudbud

Vi tilbyder dig som person

At bidrage til udvikling af din personlige unikke ekspertise indenfor personlig kommunikationteamledelseteam-deltagelse og konflikthåndtering. Endvidere til hvordan du kan udvikle din Gøren og Væren med grønne og holdbare vaner.

Vi bidrager til et nærende og dynamisk samspil mellem
  • ·       Virksomheden og dens medarbejdere

    ·       Deltagerne i teamet eller personalegruppen

    ·       Underviseren og de studerende i uddannelsesinstitutionen

    ·       Dig, og de fællesskaber du indgår i

Vi har et alternativ til den negative stress

Som en særlig del af vores koncept arbejder vi med at nedbringe den negative stress gennem udnyttelse af flow og synergi, opgradering af vaner og bæredygtige rutiner samt udvikling af dynamiske og medmenneskelige relationskompetencer. Tilsammen er denne tilgang meget effektiv til at bringe fællesskabet og din Gøren og Væren i en bæredygtig balance på en udbytterig måde.  

Udnyt det skjulte potentiale

Arno Education hjælper virksomheden og dig som person med at udnytte det skjulte udviklingspotentiale, som findes i den yderste ring af potentialecirklen: 

 

Vores vision

Med et nyudviklet kursus- og uddannelseskoncept, Gøren og Væren i balance, er det vores vision at tilbyde kurser og konsulentbistand, der hjælper virksomheden/organisationen og dig som person til at præstere det ypperste på et antistress-grundlag, hvor skaberglæde og trivsel er i højsædet. Vi arbejder med:

Hvordan du som person, team, virksomhed og organisation bliver bedre til det, I allerede kan:

VANE & FLOWUDVIKLING

Da vores vaner er forankrede i fortidens erfaringer, er der mange af dem, der trænger til en fornyet opgradering

RELATIONSUDVIKLING

Gøren & Væren i relationer er fundamentet for, hvordan vi lykkes i alle facetter af vores liv. Jobmæssigt og privat er vi vores relationer

TEAMUDVIKLING

Dynamikken i et team er styrende for, hvad teamet kan, og dets evne til at omsætte konflikter til udvikling og trivsel i et praksisfællesskab

LÆRINGSUDVIKLING

Vi lærer hele livet gennem vores erfaringer, lige fra vugge til grav. Men hvor effektive vi er til at lære nyt, afhænger af vores læringskompetencer