Kernekompetencer, Relationskompetencer, Gøren, Væren, Arno Education

 Når du tænker tilbage på din dag, hvad fylder så mest i dine tanker og følelser?

  • Hvad har tappet dig for energi, og hvad har givet dig overskud

  • Har du nået det du håbede på, eller føler du dig bagud?

  • Er der udfordringer der fylder negativt og stresser dig?

  • I hvor mange af dagens gøremål har du oplevet flow?

Dine svar kan forstås ud fra, hvordan dynamikken har været mellem din gøren & væren i de aktiviteter, du har været en del af.  

Stress, antistress, studieteknik, vaner rutiner, kurser, virksomheder, organisation

 

Hvad står Gøren for?

Din gøren står for måden, du har været i kontakt med andre på, fagligt og personligt. Det er den måde du har udført og tacklet dine individuelle arbejdsopgaver på. Gøren er dine handlemåder og tilstedeværelse i dagens forskellige situationer – arbejdsmæssigt og socialt.

 

Hvad står Væren for?

Din væren er det som danner forgrund i dine tanker og følelser i de situationer du har været i med din gøren igennem dagen og efterfølgende. 

Din væren omhandler dit velvære. Det er et udtryk for, hvad de enkelte gørens-situationer og gørens-forløb har betydet for dit velbefindende under og efter situationen. Det drejer sig om om de svar, som du har på eksempelvis følgende spørgsmål:

• Hvordan du har haft det følelses- og engagementsmæssigt?

• Hvad har de enkelte situationer givet dig af inspiration og glæde?

• Hvad har tømt dig for energi?

• Har du kunnet opretholde et positivt selvbilled på din vej igennem dagen?

• Er din arbejds- og sociale identitet blevet næret, eller har den været under pres og måske lidt et knæk, hvor du føler, at du har mistet anseelse over for dig selv eller andre?

Hvordan samarbejder din Gøren og Væren

Gøren og Væren kan samarbejde på mange måder. I den følgende billedserie, kan du se hvordan Gøren og Væren kan være med til at fremme eller hæmme fremdrift og udvikling. Gøren og væren som to polære kræfter, der er i konstant vekselspil med hinanden, og hvor de gensidigt stimulerer og nærer hinanden

Kernekompetencer, Relationskompetencer, Gøren, Væren, Arno Education

Væren stritter mod det Gøren Vil

Væren følger modvilligt med Gøren

Væren skubber bag på Gøren

Gøren og Væren samarbejder optimalt

Gøren og Væren kan ses som en relation, hvor de kan være i dialog, skændes med hinanden eller skabe løsninger. 

Når Væren og Gøren er i dialog med hinanden, kan de komme i mål med et highfive! 

Gøren og Væren kan være i et med hinanden. Det er de fx. i en flowaktivitet.  

Hvad styres Gøren og Væren grundlæggende af?

Vores Gøren og Væren skabes på baggrund af vores værdier, meninger, vaner og rutiner. De bliver formet af vores erfaringer fra sociale relationer og fællesskaber i vores livsforløb. 

Forholdet mellem vores sociale relationer og fællesskaber, vaner, rutiner og reaktionsmønstre og personlige meninger og værdier er essentielt. Det forhold understøtter eller udgør en barriere for at finde et funktionelt og nærende balancepunkt mellem Gøren og Væren.

Gøren og Væren, vaner og rutiner, Arno Education, sociale relationer, reaktionsmønstre, værdier meninger
Et eksempel på indbyrdes disharmoni 

I bestemte situationer har vi for vane (som en del af et reaktionsmønster) at skælde ud på vores børn.Samtidig har vi en værdi om, at vi bør gå i dialog med dem om udfordringen.Disharmonien mellem vane og værdi belaster vores relation til dem, som ved gentagelsen af vores reaktionsmønster svækker den gensidige tillid og accept.

Disharmonien gør det sværere og sværere at komme i dialog på problemområdet, selv om vi ønsker det. Det er også et eksempel på, hvordan rodfæstede vaner og handlemønstre kan bevæge os længere og længere væk fra et bæredygtigt balancepunkt.

Kurser, organisation, vaner rutiner, Arno Education

Hvordan skabes vores balancepunkter?

Igennem livet søger vi de balancepunkter, som giver os tryghed og giver livet mening. Balancepunkterne er med til at skabe og vedligeholde vores identitet, hvor vi føler os hjemme og accepteret af vores omgivelser. 

Vores balancepunkter påvirkes af vores Gøren og Væren, som stræber efter større nydelse, mindre smerte og det som giver mening med livet for os.

Uden vores balancepunkter mister vi livsmeningen

Alle har forskellige balancepunkter og deres bæredygtighed bliver påvirket af ens værdier. Hvad der gør et balancepunkt bæredygtigt afhænger også af situationen og aktiviteten.

Hvis vi ikke har et balancepunkt at søge henimod i konkrete situationer eller tage afsæt fra, giver livet ingen mening. Vi lever et liv som kastebold for vores omgivelser, relationer og vores indre tilbøjeligheder uden filter.

 

Stress, angst, sorg, ubalance, relationer
Flow, balance, Væren Gøren, antistress,

Hvordan udvikler vi bæredygtige balancer?

Om vores Gøren og Væren kan udfolde sig i en bæredygtig balance med hinanden og sine omgivelser, afhænger af vores sociale relationer og de fællesskaber, vi er en del af, sammen med vores udviklede vaner og værdier. Vores udviklingspotentiale for at virke i bedre balancer i vores liv ligger inden for de tre felter.

De har imidlertid det til fælles, at ingen af dem normalt er lige til at ændre på. De er styret af en træghed, som ofte kræver en ekstraordinær indsats, hvis vi vil påvirke eller ”omskole” dem hen imod det ønskelige.

Det er med det udgangspunkt Arno Education har udviklet kurserne

Ubalancen som kilde til stress-overbelastning 

Angst, stress, Gøren og Væren, kommunikation, relationer

Vi har brug for ekstra ressourcer for at rette op på en ubalance skabt af udfordringer eller pressede arbejdsopgaver. 

I de situationer bruger vi energi fra stresshormoner, så vi lettere kan håndtere vores udfordringer og forpligtigelser. Det er i sig selv uproblematisk, og havde vi ikke denne ressourcekilde at trække på, kunne vi næppe overleve.

De negative konsekvenser ved stressoverbelastning opstår når vi længerevarende baserer vores gøren på stresshormoner som energikilde. Vores energiforsyning er blevet en forurenende energikilde, som kan medføre, at vi mister os selv og i sidste instans kollapser. En kilde vi desuden let bliver afhængig af.

Vi har brug for at supplere og overgå til ”grønne” energikilder på flest mulige områder i vores liv. Det giver os mere livskvalitet, samtidig med at det øger vores gørens effektivitet. 

”Grøn” energi som en anti-stresskilde

De grønne energikilder som fx: flow, synergi, rytme og resonans er kendetegnet ved, at når vi anvender dem i vores gøren, så forbruger vi minimal energi i vores aktivitet, samtidig med at vi får ny energi.

Ved at overgå til grøn energi i flest mulige af vores aktiviteter, kan vi anvende vores stress-energikilde, hvor det giver mest mulig mening. Derved undgår vi at få en stressoverbelastning, og får mere overskud til andet gøren og mere velvære.

 

Vi kan påvirke og optimere vores Væren & Gøren balance ekstraordinært gennem anvendelsen af en række grønne hjælpeværktøjer, som fx: visualisering, fortællinger, perspektivmatching, navngivning, ændring af orientering, kalibrering af ambitionsniveauet, valg af optimale fokuspunkter, at gøre det meningsløse meningsfuldt.

Kunsten er at omsætte disse energikilder i vores job og hverdagspraksis på en selvmotiverende måde gennem et match med vores gørens aktiviteter og vores motivationsstruktur. Dette er vores kursustilbud specielt rettet i mod:      

 Udvikling af grønne vaner og flow

 

Fokus, grønne energikilder, stress, Gøren og Væren

Livskunst er at finde og udvikle bæredygtige balancepunkter

Vores livserfaringer bestemmer, hvad vi anser for at være et godt balancepunkt. Her oplever vi en harmoni med os selv, omgivelserne og vores værdier. Vores livserfaringer kan vejlede os med blinde vinkler. Nogle af de balancepunkter, vi har udviklet og søger hen i mod i vores liv, beriger nødvendigvis ikke vores livskvalitet. Nogle af dem kan direkte spænde ben for, at vi kan leve et godt liv.

En vital del af livskunst er løbende at reflektere over, hvad vores nuværende balancepunkter i vores gøren og væren aktuelt giver os i de enkelte situationer og som helhed. Samtidig må vi have værktøjerne til at redigere vores balancer, så de giver det  bedste grundlag for at håndtere tidens udfordringer, og til at opgradere vaner og rutiner, så vores væren & gøren får glæde af de grønne energikilde