ARNO EDUCATION

KONFLIKTMEDIERING I PERSONALEGRUPPER OG TEAMS

Oplever du som leder, og specielt som teamleder, at en personalegruppe, et team eller projektgruppesamarbejde ikke præsterer det forventelige, er præget af synlige interne spændinger eller blokerende konflikter? Kontakt Arno for råd og vejledning til, hvordan problemet i den konkrete situation kan gribes an. Arno kommer også ud og konfliktmedierer, hvis der er behov for dette.

 

Vi ved om konflikter, at

• Uenighed og diskussion, især baseret på opgavekonflikter, fungerer som vigtige korrektioner, som bidrag til enkeltpersoners og gruppers udvikling og ydeevne

Gode og bæredygtige relationer danner forudsætningen for at omsætte den konfliktende forskellighed i et samarbejde eller en relation til fremdrift og udvikling. 

• Relationskonflikter stjæler samarbejdes energi og opmærksomhed og har en tendens til at udvikle sig, så de til sidst helt kan lamme den fælles opgaveløsning og ødelægge samarbejdsklimaet

• Mangel på medindflydelse, gensidig feedback og social støtte i en gruppe kan føre til en svær opløselig konfliktknude 

Udbyttet af en vellykket konfliktmediering

• Øger effektiviteten, kreativiteten og motivationen i gruppen

• Giver ny energi, minimerer negativ stress og styrker det gensidige engagement 

• Forbedrer den interne kommunikation og dialog i gruppen

• Genopretter brudte relationer og styrker generelt de indbyrdes relationer og den gensidige forståelse

• Giver gruppen mulighed for at få tilført nye samarbejdsværktøjer og ny inspiration, der styrker gruppen og øger dens effektivitet

• Giver gruppen en ny begyndelse, der gør det sjovere at gå på arbejde og lykkes som gruppe

DET FÅR I MED ARNO SOM KONFLIKTMEDIATOR

Med Arno som konfliktmediator får I 30 år erfaring fra arbejdet som konfliktmediator, vejleder og underviser i konflikthåndtering. Han har udviklet værktøjer og greb, til konfliktbearbejdning, der udvikler samarbejde, styrker relationerne og skaber en fornyet livgivende dynamik. De redskaber kan I bruge til at få en konfliktramt personalegruppe, et team eller projektgruppe videre.