ARNO EDUCATION

COACHUDDANNELSEN
– ET UDVIKLINGSPROJEKT

Igennem 10 år stod Arno Kaae, stifteren af Arno Education, i spidsen for Roskilde Universitets udviklingsprojekt Coachingkoncept og tilhørende coachuddannelse. Et koncept Arno selv har designet. Over 500 studerende på psykologi og pædagogik på Roskilde universitet blev indtil 2017 uddannet som coach under pædagogisk udviklingskonsulent og team- og procescoach Arnos ledelse. Erfaringerne om mekanismerne i projektgruppesamspil som Arno har fået, kan tjene til inspiration for andre uddannelsesinstitutioner og er beskrevet nedenfor. 

Coachingkonceptets formål

Coachingkonceptet er udformet med tre formål som støtter op om hinanden:

– At give deltagerne mulighed for at udvikle en dybere indsigt i proces- og gruppekompetencer og uddanne sig som teamcoach og procesfacilitator

– At støtte deltagerne i at udvikle bæredygtige proces- og samarbejdskompetencer som deltagere i en projektgruppe. Bidrage til at optimere en gruppes samarbejdsproces gennem omsætning af konflikter til udvikling og læring

-At udforske lærings- og samarbejdsprocesser i projektgrupper,  indsamle empiri og udvikle anvendelige interventionsredskaber i teamcoachrollen i en interaktiv proces

Coachuddannelsens målsætning

Som deltager blev man kvalificeret til at coache individuelt og  varetage rollen som proces- og teamcoach i forhold til at: 

– Formidle og aktivere værktøjer, strategier og erfaringer, der kan bidrage til at optimere projektgruppens lære- og samarbejdsproces

– Bidrage til at udvikle gruppens organisering og kommunikationsformer

– Støtte udviklingen af den enkeltes og gruppens samspils- og proceskompetencer

– Medvirke som mediator ved konflikthåndtering i gruppen

– Bistå gruppen ved evalueringer ud fra et personligt og organisatorisk perspektiv, samt anvise måder at gøre det på

Coachuddannelsen er bredt funderet teoretisk

Coachuddannelsen er baseret på en bred teoretisk og metodisk inføring til coachingfænomenet. Deltagerne udvikler praksisfærdigheder, der bygger på en mangfoldighed af perspektiver. Det gælder hvordan deltagerne kan inddrage de enkelte tilgange i konkrete situationer og samtaler i coachrollen. Samtidig får deltagerne en bred teoretisk og metodisk indføring i at anskue gruppers og menneskers væren i livet.

Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere, så kontakt os