Vejlederen som coach

- Kursus i coachingbaseret vejledning

Ved at inddrage coaching som kommunikationsform i vores vejledersamtaler viser erfaringen at samtaleudbyttet øges markant.

• Coachingværktøjskassen indeholder værktøjer, der specielt er egnet til at tage udgangspunkt i den studerendes erfaringsverden, videnshorisont og kompetencer

• Coaching som kommunikationsform er særlig egnet til at gøre den studerende handlingsmotiveret og ressourcefuld gennem en afstemning af det mulige og det ønskelige

• Anvendelsen af de forskellige coachværktøjer og forholdemåder bidrager til at effektivisere din vejledning

• Coachingformen bidrager til at minimere negative stressfaktorer og øge engagement og skaberglæde for både dig og dine samtalepartnere

Med dette kursus får du udvidet dit vejledningsrepertoire med en række let anvendelige coachteknikker og forskellige former for coaching, der beriger samtalerne med dine studerende.

• Du får et repertoire af coachingteknikker og kommunikationsformer, som er meget virksomme og lette at integrere i en vejlederrolle • Du får øget dine forudsætninger for at tilpasse og variere dine vejledersamtaler, så dine samtalepartnere føler sig mødt

• Du får vejledning i, hvordan du stiller refleksionsspørgsmål, der udfordrer fokuspersonens forståelser, værdier og blokerende vanebetingede handlemønstre, uden at fokuspersonen mister sit selvværd og sin selvtillid

• Du får kendskab til, hvordan du ved hjælp af en coachende tilgang aktiverer og hjælper den studerende eller gruppen til kvalificeret selv at ”finde svarene” på, hvad der er godt at gøre fremadrettet

• Du får indblik i forskellige psykologiske, lærings- og kommunikationsteoretiske forståelser, der på baggrund af din egen praksiserfaring og vejlederstil hjælper dig til at gøre vejledersamtaler udviklingsorienterede

HVAD LÆRER DU PÅ KURSET?

• Du lærer anvendelsen af grundlæggende coachingværktøjer relateret til dit arbejdsfelt

• Du lærer, hvordan du skaber deltagerorienterede rammesætninger i dine vejledersamtaler, der giver et dynamisk samtale- og læringsrum • Du lærer, hvordan du gennem metakommunikation klæder dine spørgsmål på, så de bliver tilpas udfordrende eller understøttende

• Du lærer, hvordan du instruerer, forklarer, underviser og rådgiver som en integreret del af din coaching

• Du lærer, hvordan du kan lægge forskellige antagelser ind i samtalen, der fornyer energien og giver et nyt afsæt for samtalen • Du lærer, hvordan du kan skabe dynamik i samtalen med perspektivskifte og ved at se problemstillingen ud fra forskellige ståsteder

• Du lærer, hvordan du får det bedste frem i dine samtalepartnere

Kurset indledes med eksempler på definitioner på coaching, der gøres til genstand for refleksion i forhold til, hvordan coaching kan indgå i de forskellige roller du udfylder som vejleder Herefter et oplæg om forskellige måder at forstå og praktisere coaching på gennem en kort gennemgang af forskellige coachingretninger og deres tilgange

Gennemgangen omfatter:

• Systemisk og narrativ coaching, den kognitive tilgang og NLP, dialogbaserede tilgange, den anerkendende tilgang (AI) og positiv psykologi, protreptisk og filosofisk coaching, psykodynamisk coaching samt forskellige afledninger af disse

• Præsentation af ”Vejlederens værktøjskasse” og undervisning i anvendelsen af værktøjerne, som er hentet eller inspireret fra de forskellige coachingretninger

HVILKE ØVELSER INDGÅR I KURSET?

Igennem hele kurset vil der være indlagt forskellige coachøvelser baseret på selvvalgte cases, hvor du får mulighed for at træne og tilegne dig den del af coachingrepertoiret, der bedst relaterer sig til din stil og vejlederpraksis. Samtidig med introduktionen af en øvelse, vil den blive forklaret ud fra bagvedliggende kommunikations- og læringsteorier.

HVORDAN ER KURSETS FORM?

Kurset vil veksle mellem oplæg, øvelser og fælles refleksion. Gennem erfaringsdeling og fælles refleksion på baggrund af øvelserne, vil der være plads til at rejse spørgsmål, hvis svar kan støtte dig i at du finder dit eget ståsted, og hvordan kursets indhold kan tilpasses og omsættes til din egen ledelsesstil og etablerede praksis.

Kurset henvender sig til alle, der i deres job indgår i en eller anden form for vejlederrolle, hvor den vejledtes kompetenceudvikling og selvstyring indgår som et element.

KURSUSDATOER

Den 17. august 2020

 fra kl. 09.00-16.00

Kurset afholdes i København

KURSUSPRIS

Prisen for dette kursus er 3.600 kr. ekskl. moms.

Prisen er inklusiv forplejning og kursusmaterialer.

Rabat: Ved tilmelding af to eller flere deltagere til et hold fra samme institution, organisation eller virksomhed gives 25 % rabat pr. deltager.

HAR DU SPØRGSMÅL?

Hvis du har spørgsmål til dette kursus, selve kursusopbygningen eller indholdet, så er du meget velkommen til at kontakte os her eller på arno@arno.education. Vi ser frem til at høre fra dig.