Arno education

VI ER SPECIALISTER I

〉 Teamcoaching og teamudvikling
〉 Konflikthåndtering i arbejdsgrupper og teams
〉 Relationsudvikling på arbejdspladsen
〉 Gruppe- og projektarbejde
〉 Procesoptimering og læring

Max 6 deltagere på hvert kursus under coranaepidemien

Vores kursusudbud fokuserer på, hvordan du som person, team og organisation bliver bedre til det, I allerede kan

VANE & FLOWUDVIKLING

Da vores vaner er forankrede i fortidens erfaringer, er der mange af dem, der trænger til en fornyet opgradering

RELATIONSUDVIKLING

Gøren & Væren i relationer er fundamentet for, hvordan vi lykkes i alle facetter
af vores liv. Jobmæssigt og privat er vi vores relationer

TEAMUDVIKLING

Dynamikken i et team er styrende for, hvad teamet kan, og dets evne til at omsætte konflikter til udvikling og trivsel i et praksisfællesskab

Læring

LÆRINGSUDVIKLING

Vi lærer hele livet gennem vores erfaringer, lige fra vugge til grav. Men hvor effektive vi er til at lære nyt, afhænger af vores læringskompetencer