ARNO EDUCATION

EMPIRI FRA PROJEKT-GRUPPESAMARBEJDET

Over 500 pædagogik og/eller psykologistuderende med forskellige sidefag har bidraget til en stor empiri om projektgruppers samarbejdsdynamikker. Undersøgelsen tog udgangspunkt i individuelle skriftlige refleksionsopgaver på baggrund af de studerendes erfaringer i skiftende projektgrupper på Roskilde Universitet.

Besvarelserne er indsamlet som en del af coachuddannelsen under udviklingsprojektet ”Coachingkonceptet” udformet og afviklet af Arno Kaae i perioden 20017-2017. Du kan i det nedenstående finde eksempler på refleksionsopgavernes udgangsspørgsmål. Du kan downloade en udvidet liste med de stillede refleksionsopgaver her og læse mere om coachingkonceptet her 

Hvordan ”gør” man gruppeprojekter?

Om deltagerens, projektarbejdets og samarbejdets praksisformer

”Besvar spørgsmålet ved at tage udgangspunkt i en gruppe, som du selv har deltaget i og beskriv, hvad du og gruppen gjorde for sammen at lykkes med jeres projektsamarbejde og for at få en meningsfuld proces. Lav til sidst i din besvarelse en opsamling af dine pointer i form af en kogebogsvejledning til uerfarende projektgruppemagere.”

Konflikter i projekt-gruppesamarbejder

”Beskrive en konfliktsituation, som du har erfaret fra din deltagelse i en af en af dine projektgruppeforløb.  Navngiv konflikten og reflekterer over konfliktens konsekvenser for jeres samarbejdsproces – negativt såvel som positivt. Ud fra dine erfaringer i dag, kunne du og din gruppe med fordel have gjort noget andet før, under og efter konflikten opstod?”

Udvikling af samarbejdskompetencer ved deltagelse i skiftende projektgrupper

”Besvar opgaven ved at du på skift tager udgangspunkt i de enkelte projektgrupper, som du har deltaget i på RUC indtil nu. Prøv for hver gruppe at identificerer refleksioner og meningsforhandlinger, processer, situationer, udfordringer, konflikter og oplevelser i øvrigt, som du mener, der har bidraget til din læreproces og kompetenceudvikling, både som deltager (jeg-perspektiv) og i forhold til at få et projektgruppesamarbejde til at fungere (vi-perspektiv).”