ARNO EDUCATION

EMPIRI FRA TEAMCOACHING

I perioden 2007 til 2017 har Arno i forbindelse med Coachuddannelsen – et udviklingsprojekt indsamlet et meget stort materiale om teamcoaching af en projektgruppe i praksis. Herunder både coachenes og gruppens refleksioner før, under og efter mødet samt lydoptagelser fra hvert møde.

Her kan ses nogle af de nøgleord, der er reflekteret ud fra:

Coachenes skriftlige afrapportering efter et møde omfatter deres svar på

Gruppedynamik, gruppeprojekt

Gruppemedlemmernes individuelle skriftlige afrapportering før mødet

Efterskrift

Materialet omfatter langt over 1000 lydoptagelser og skriftlige afrapporteringer fra både gruppen og dens medlemmer, der har modtaget coaching, og fra deres coaches, der typisk har været to sammen om coachingen. Derudover har Arno indsamlet et lignende materiale fra individuel coaching og gruppedannelsescoaching.

Udover at materialet har givet næring til de involverede deltagers egen udviklingsproces som henholdsvis teamcoach og gruppe under forløbet, så vil Arno behandle de tematikker, der afspejler sig i materialet som helhed, i forskningsartikler og bogudgivelser i den kommende tid.