OM OS

OM ARNO EDUCATION

 • Arno Education er en uddannelses-, kursus- og konsulentvirksomhed, der ejes og drives af Arno Kaae.

Efter 25 års konsulent- og efteruddannelsesvirksomhed på Roskilde Universitet med mange gode og lærerige oplevelser, har Arno i 2017 valgt at etablere sin egen kursusvirksomhed på et visionært helhedsorienteret grundlag

Visionen er at tilbyde uddannelser og kurser, der befordrer et skabende og nærende samspil for dig og de fællesskaber, du er en del af. Dette på et anti-stress grundlag med Gøren & Væren på grøn energi.

Det gælder i forhold til:

Hvordan vi i en stadig foranderlig verden som person og i fællesskaber finder dynamiske ståsteder, der understøtter vores nærvær, autenticitet og livskvalitet.

Hvordan vi styrker og udvikler vores skabende kraft og det gensidige engagement i vores omgang og samspil med andre.

Hvordan vi finder og frembringer ressourcerne i os selv og vækker dem hos andre.

 
 

Arnos erfaring som konsulent og kursusholder

Udover sit virke på Roskilde Universitet som pædagogisk konsulent har Arno i en periode, hvor han var kontraktansat på RUC igennem sin egen kursusvirksomhed, fungeret som konsulent og afholdt efteruddannelseskurser for en lang række forskellige institutioner og organisationer, herunder også for virksomheder.

Aktiviteterne har omfattet

Visions- og samarbejdskurser for personalegrupper og hele institutioner. Herunder hvordan man som team og teams imellem kan anvende egne og fællesressourcer gennem det indbyrdes sammenspil og styrke den sociale kapital.

 • Konfliktmediering, når samarbejdet i hele institutionen eller en personalegruppe var blokeret af uoverensstemmelser eller præget af negative narrativer og positioneringer.
 • Kurser i personlig kommunikation og relationsdannelse.
 • Coaching af ledere, vejledere og teams.
 • Konsulentopgaver og efteruddannelse af undervisere og vejledere i forbindelse med en uddannelsesinstitutions overgang til projektpædagogik.
 • Pædagogiske efteruddannelseskurser for undervisere og vejledere i almindelighed.
 • Indføring af de studerende i projektgruppesamarbejdet og udnyttelse af gruppen som læringsrum. Herunder hvordan danne grupper og om gruppedannelsesprocesser.
 • Konsulent- og undervisningsopgaver på tværs af ovenstående discipliner.

Kontakt Arno Kaae

Direkte på:

 arno@arno.education

Tlf. 2441 2565

VORES TEAM

Arno Kaae står for hovedparten af virksomhedens aktiviteter.

Derudover trækker Arno Education på forskellige samarbejdspartnere, der medvirker til bedst muligt at kvalificere deltagerne på vores kurser inden for et specifikt område.

UNDERVISNINGEN

Vi vægter at gøre undervisningen nærværende og levende

 • Du får hjælp til at omsætte din læring i praksis
 • Du får en bred opdateret teoretisk ballast formidlet på en praksisnær måde
 • Du bliver mødt som det menneske du er
KUNDEKARTOTEK
KVALIFIKATIONER, FORSKNING OG PROJEKTER

Læs om Arnos erfaring med teamudvikling her.

Endvidere kan du læse om Arnos udviklingsarbejde og hans opbygning af coachuddannelsen på RUC:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.