REFERENCER

SAMARBEJDSPARTNERE OG KUNDER

Arno har fungeret som konsulent og afholdt efteruddannelseskurser for en lang række forskellige institutioner og organisationer igennem årerne. 

Af listen kan ses diversiteten:

 
UNIVERSITETERNE og DE LÆNGEREVARENDE UDDANNELSER

Arno har bidraget som konsulent og i forskelligt omfang stået for efteruddannelsen af underviserne og studerende ved indføring og implementeringen af projektpædagogikken og gruppearbejdet på følgende institutter på Københavns Universitet

〉  Det Juridiske Fakultet/Jura-studiet

〉  Institut for Folkesundhedsvidenskab (IFSV)

〉  Danmarks Farmaceutiske Højskole

〉  Musikvidenskabeligt Institut

〉  Institut for Geografi og Geologi

〉  Institut for Statskundskab

 

Har endvidere bidraget med oplæg, workshops og efteruddannelseskurser indenfor projektarbejde, vejledning og kollegasamarbejde for:

〉  Danmarks Veterinære Landbohøjskole

〉  Ålborg Universitet (AUC/AAU)

〉  Syddansk Universitet (SDU)

〉  Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

〉  Handelshøjskolen/CBS

 

Desuden holdt oplæg på pædagogiske konferencer afholdt af Danmarks Universitetspædagogisk Netværk (DUN) om forskellige pædagogiske emner belyst teoretisk og praktisk.

 

Internationalt har Arno også bidraget til udbredelsen og implementeringen af projektpædagogikken i universitetsregi, både i form af konsulentarbejde og afholdelsen af efteruddannelseskurser for universitetslærere.

Bl.a. medvirket som konsulent og kursusholder i et større EU-finansieret pædagogisk udviklings- og samarbejdsprojekt mellem Roskilde Universitet og University of Nizhniy i Rusland under titlen:

Development from Teaching to Learning outcomes within the framework of Bologna

Andre titler på oplæg og workshops på internationale konferencer:

Quality assurance as process oriented activity

Moving from Classical Teaching to Interactiv Learning

Placing the Students at the Center

Holdt kurser for Social Welfare International Projectlaboratory (SWIP), blandt andet et:

Trainers of Trainers course

 
GYMNASIER

〉  Christianshavns Gymnasium

〉  Nørre Gymnasium

〉  Næstved Gymnasium

 
HANDELSSKOLER

〉  Roskilde Handelsskole

〉  Slagelse Handelsskole

〉  Hillerød Handelsskole

 
LÆRER- OG PÆDAGOGSEMINARER

〉  Zahles Lærerseminarium

〉  Frederiksberg Seminarium

〉  Den Frie Lærerskole Ollerup

〉  Frederikssunds Seminarium

〉  Slagelse Seminariet Odsherred

〉  Blaagaard Seminarium

〉  Hovedstadens Pædagog-Seminarium

〉  Roskilde Pædagogseminarium, Fröbel-Højskolen

DE KREATIVE UDDANNELSER

〉  Kunstakademiets Arkitektskole Kbh.

〉  Danmarks Designskole Kbh.

〉  Multi-medie-uddannelsen i Århus

〉  Det Jyske Kunstakademi

〉  Medie-koordinator-uddannelsen, Kbh.

 
DIVERSE ORGANISATIONER

〉  Rigsrevisionen

〉  Integrationsministeriet

〉  Kofoeds Skole

〉  Ballerup Kommune

〉  Illustreret Videnskab (Journalisterne)

〉  Projektbutikken

〉  Vesterbro Lokalråd

〉  Grevinde Danner

〉  Amnesty Internatinal

〉  Røde Kors

 

KURSER FOR UDBYDERE AF EFTERUDDANNELSER

〉  Personaleudviklingskurser for Storstrøms Amt

〉  Institut for Kompetenceudvikling

〉  Pædagogisk Center Frederiksberg, Amtscentralen

〉  Kursus- og Udviklingscenteret for Vejledning, Uddannelse & Beskæftigelse (VUB),

〉  ReConsult Rådgivende Center for kommunikation formidling

〉  Arbejdsmarkedsuddannelser for erhvervslærere (AMU)

〉  VUC- Falster

〉  Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelser (DEL)

 
SYGEPLEJESKOLERNE

〉  Diakonissen

〉  Sygeplejeskolen (Metropol)

 

PSYKIATRIEN

〉  Psykiatrisk Center Sct. Hans

〉  Epilepsihospitalet & Psykiatrihospitalet i Dianalund

〉  Hans, Recovery mentorkursus

 
SOCIALRÅDGIVER UDDANNELSERNE

〉  University College Sjælland (UCSJ)

〉  Socialrådgiver uddannelsen i København

〉  Socialrådgiver uddannelsen i Odense

 

SO-SU- UDDANNELSERNE

〉  København

〉  Svendborg

〉  Holbæk

〉  Ringsted

〉  Næstved

〉  Dianalund

〉  Ballerup

〉  Herlev

〉  Nykøbing Falster

〉  SOPU København & Sjælland

 
ANDRE UDDANNELSER

〉  Institut for Blinde og Svagsynede, Kbh.

〉  Ungdommens UddannelsesVejledning (UUV Køge Bugt)

〉  Laborantskolen

〉  Biblioteksskolen

〉  Ergoterapeutskolen, Kbh.

〉  Roskilde Slagteriskole

〉  Askov Efterskole

〉  Præsteuddannelsen i Århus