ARNO EDUCATION

KONFLIKTMEDIERING I PERSONALEGRUPPER OG TEAMS

Oplever du som leder eller teamleder, at en personalegruppe, et team eller et projektgruppesamarbejde ikke præsterer det forventelige, er  præget af synlige interne spændinger eller blokerende konflikter? Så kontakt Arno uforpligtende direkte på arno@arno.education for råd og vejledning til, hvordan problemet i den konkrete situation kan gribes an. Evt. ved at Arno kommer ud hos jer og konfliktmedierer, hvis der er behov for dette.

Hvad vi ved om konflikter

Uenighed og diskussion, især baseret på opgavekonflikter, fungerer som vigtige korrektioner, som bidrag til enkeltpersoners og gruppers udvikling og ydeevne

Gode og bæredygtige relationer danner forudsætningen for at omsætte den konfliktende forskellighed i et samarbejde eller en relation til fremdrift og udvikling. 

• Relationskonflikter stjæler samarbejdets energi og opmærksomhed og har tendens til at udvikle sig, for til sidst at lamme den fælles opgaveløsning og ødelægge samarbejdsklimaet

• Mangel på medindflydelse, gensidig feedback og social støtte i en gruppe kan føre til en svær opløselig konfliktknude 

Udbyttet af en vellykket konfliktmediering

• Øger effektiviteten, kreativiteten og motivationen i gruppen

• Giver ny energi, minimerer negativ stress og styrker det gensidige engagement 

• Forbedrer den interne kommunikation og dialog i gruppen

• Genopretter brudte relationer og styrker generelt de indbyrdes relationer og den gensidige forståelse

• Giver gruppen mulighed for at få tilført nye samarbejdsværktøjer og ny inspiration, der styrker gruppen og øger dens effektivitet

• Giver gruppen en ny begyndelse, der gør det sjovere at gå på arbejde og øger succesfølelsen som gruppe

DET FÅR I MED ARNO SOM KONFLIKTMEDIATOR

Med Arno som konfliktmediator får I 35 års erfaring fra arbejdet som konfliktmediator, vejleder og underviser i konflikthåndtering. Han har udviklet værktøjer og greb til konfliktbearbejdning, der udvikler samarbejdet, styrker relationerne og skaber en fornyet livgivende dynamik. Redskaber der kan bruges til at få en konfliktramt personalegruppe, et team eller projektgruppe frugtbar videre. 

Kontakt Arno direkte på arno@arno.education