For virksomheder

gøren & væren

For virksomheder

INTERNE TILBUD TIL VIRKSOMHEDEN   
 • Styrk jeres samarbejde, de indbyrdes relationer og det gensidige engagement

Pris og tidsramme efter aftale

 • Forbedrer kommunikationen, effektiviteten og motivationen i gruppen

  Pris og tidsramme efter aftale

 • Udnyt muligheden for specifik sparring i forhold til virksomhedens behov  

Pris og tidsramme efter aftale

EKSTERNE KURSER FOR LEDERE OG MEDARBEJDERE
 • Lær hvordan du med coaching kan øge udbyttet af dine ledelsessamtaler markant

    PRIS: 3.600 kr. eksl. moms inkl. materialer og forplejning

Næste kursus torsdag den 9. januar 2020

LEDEREN SOM RELATIONSFACILITATOR

 • Lær hvordan du bidrager til at skabe bæredygtige relationer blandt dine medarbejdere og i dine teams

    PRIS: 3.600 kr. eksl. moms inkl. materialer og forplejning

Næste kursus tirsdag den 20. marts 2020

LEDEREN SOM TEAMLEDER

 • Lær hvordan du rammesætter, understøtter og udvikler samarbejdet i et team

    PRIS: 3.600 kr. eksl. moms inkl. materialer og forplejning

Næste kursus onsdag den 24. april 2020

LEDEREN SOM KONFLIKTMEDIATOR

 • Lær hvordan du håndterer og omsætter konflikter til udvikling blandt dine medarbejdere og i et teamsamarbejde

    PRIS: 3.600 kr. eksl. moms inkl. materialer og forplejning

Næste kursus tirsdag den 28. februar 2020

 • Lær hvordan du får mere ud af din tid og større overskud på jobbet og i privaten gennem ændring og udvikling af nye livgivende vaner

    PRIS: 4.800 kr. eksl. moms inkl. materialer og forplejning

Næste kursus søndag den 26. januar og 1. marts 2020

RELATIONSKURSER – enkeltvis eller som en UDDANNELSE

Relationsuddannelsen består af tre selvstændige kurser, der kan tages uafhængigt af hinanden. Du har kvalificeret dig til at gå til en evaluerende eksamen og kan få et bevis for at have gennemført RELATIONSUDDANNELSEN, når du har taget alle tre kurser.

Der gives en rabat på 25 % for det andet af de tre kurser. Ved tilmelding til Relationsuddannelsen tilbydes en samlet pris på 11.500 kr. for de tre kurser. Rabatten kan ikke kombineres med andre tilbud eller rabatter.

 • Få redskaber til at lykkes med din kommunikation i udfordrende situationer

    PRIS: 4.800 kr. eksl. moms inkl. materialer og forplejning

Næste kursus den 17. – 18. marts 2020

 • Lær hvordan du bidrager til at udløse teamets ekstraordinære potentiale, der styrker ydeevnen og trivslen

    PRIS: 4.800 kr. eksl. moms inkl. materialer og forplejning

Næste kursus den 21 – 22. januar 2020

 • Lær at omsætte konfliktende forskellighed i et samarbejde til fremdrift og udvikling

    PRIS: 4.800 kr. eksl. moms inkl. materialer og forplejning

Næste kursus den 27. – 28. november 2019

FOREDRAG, SEMINAR OG WORKSHOP
 

FÅ ET SKRÆDDERSYET TILBUD TILPASSET JERES BEHOV

 • I vælger selv indholdselementerne fra vores forskellige tilbud med jeres egen overskrift

    PRIS og TIDSRAMME efter aftale         – GRATIS FOR FRIVILLIGE HJÆLPEORGANISATIONER. 

ARNOS ERFARINGER 
PÅ OMRÅDET

Arno har mange og gode erfaringer med at afholde visions- og samarbejdskurser for personalegrupper og hele institutioner. Herunder hvordan man som team og teams imellem kan anvende egne og fælles ressourcer gennem det indbyrdes sammenspil og styrke den sociale kapital.

Endvidere har Arno erfaring med at indgå som konfliktmediator, når samarbejdet i hele virksomheden, institutionen eller en personalegruppe er blokeret af uoverensstemmelser eller præget af negative narrativer og positioneringer.

 

Forud for etableringen af Arno Education, var Arno fastansat som pædagogisk konsulent og proces- & gruppekonsulent på Roskilde Universitet. Her har han tilegnet sig stor erfaring i teori og praksis med at udvikle effektive og bæredygtige samarbejder i projekt- og personalegrupper.

Det er ikke mindst sket gennem Arnos uddannelse af over 500 psykologi- og pædagogikstuderende som team- og processcoaches.

 Du kan læse mere om Arnos erfaringer på her.

RABATTER

Ved flere tilmeldinger til samme hold fra samme virksomhed gives 25 % rabat pr. deltager. 

YDERLIGERE INFORMATION

Rabatten trækkes fra de anførte priser før moms. Kontakt  arno@arno.eduation, hvis du ønsker at høre mere.