Team- og relationskompetencer

- Lad stærke relationer bærer dig og dit team til succes

På dette kursus får du en række redskaber til at lykkes som deltager i et team og bidrage til at udvikle tillidsfulde relationer og gensidig respekt.  
Du lærer bl.a hvordan du sammen med dit team:
  • ·       Forebygger relationelle konflikter og omsætter forskelligheden i teamet til udvikling og engagement

    ·       Skaber en feedback og evalueringskultur der understøtter teamets sammenhængskraft og den gode opgaveløsning

    ·       Anvender kommunikations- og mødeformer der øger teamets effektivitet og trivsel

Mange potentielle ressourcer i et teamsamarbejde bliver aldrig udnyttet på grund af manglende team- og relationskompetencer i og omkring teamet. I stedet bidrager det til et dårligt og stressende samarbejde, hvor alle bliver offer for en overlevelseskultur med ufrugtbarer konflikter og ineffektivitet. Gode team- og relationskompetencer er derimod befordrende for at:

• Forskelligheden i teamet bliver omsat til udvikling og læring, i modsætning til at munde ud i destruktive konflikter

• Udløse teamets ekstraordinære potentiale, hvor to + to er mere end fire, i kraft af et samspil der øger opfindsomheden, kreativiteten og en nytænkning, der styrker teamets ydeevne og trivsel

 

Kursusindholdet består af praktiske værktøjer, som du både kan anvende personligt og sammen med dit team. Værktøjerne er udviklet og inspireret på baggrund af forskellig teoretiske forståelser inden for teamforskningen og gennem mange års konsulenterfaringer inden for området. Her er nogle af de spørgsmål og temaer som du vil få svar på i kurset:

  • • Hvordan finder man som team frem til bæredygtige regler, værdier og processer, der styrker det fælles engagement, så alle bliver en aktiv del af teamet, og som bygger på gensidig tillid, respekt og støtte?
  • • Hvordan kan du og dit team omsætte jeres faglige og sociale potentiale til et bæredygtigt "kompetencesystem"?
  • • Hvordan kan du og dit team anvende forskellige kommunikations- og mødeformer, der effektiviserer og styrker jeres samarbejde?
  • • Hvordan kan du og dit team konstruktivt anvende evalueringer, feedback og gensidig kritik, som beriger teamet og den enkelte?
  • • Hvordan håndterer du som deltager i et team tendenser til "gruppetænkning", hvor teamet mister sin vitalitet pga. fasttømrede og magtstyrede interne normer?

Undervisningen veksler mellem teoribaserede oplæg tilknyttet redskabsorienterede gennemgange og øvelser, som især er casebaseret. Din og hele holdets læreproces understøttes af fælles refleksion og feedback på baggrund af case-øvelser, hvor du finder dine egne svar på udfordringerne. Dette i en proces som øger din bevidsthed om egne faldgrupper og udviklingsmuligheder. Der bliver primært arbejdet med cases som holdet selv formulerer på baggrund af erfaringer fra egen praksis og virkefelt. 

Efter gennemførelsen af kurset modtager du et kursusbevis. Tager du alle tre moduler på RelationsUddannelsen - hvor dette kursus udgør modul 2 - kan du afslutte forløbet med et diplom. Læs om kravene under beskrivelsen af RelationsUddannelsen.

Dette er et selvstændigt kursus, som også udgør Modul 2 af 3 på Relationsuddannelsen.

KURSUSDATOER

Den 15. – 16. august 2024

Alle dage fra kl. 09.00-16.00

Kurset afholdes i København

KURSUSPRIS

• For ét modulkursus: 4.800 kr.

• For det næste modulkursus gives der 25% rabat. Prisen for andet modul bliver herved 3.600 kr.

• For hele RelationsUddannelsen på tre moduler: 11.500 kr.

Alle priser er ekskl. moms og inkl. materialer og forplejnin

Kontakt os her med eventuelle spørgsmål

TIDLIGERE KURSISTERS MENINGER

Du er meget inspirerende, og den undervisning jeg modtog, fra dig, var utrolig levende og udviklende”– Thea

Det har været udfordrende, udviklende og umanerlig godt” – Carsten og CO

”Har nydt seminarer, jeg nåede denne omgang, med din utrolige store viden og dejlige tilgang” – Susanne