UDVIKLINGSPOTENTIALER

læringsudvikling

Læringskompetencer

Vores erfaringsdannelse bygger på læreprocesser, som igangsættes og næres af de krav og udfordringer vi løbende møder i livet. Det gælder i vores hverdags- og arbejdsliv, og når vi deltager i et læringsforløb på en uddannelse. 

Men hvor godt og effektivt vi lærer, afhænger af vores læringskapacitet, som ikke blot er baseret på vores særlige talenter for det ene eller andet. Den afhænger i høj grad af, hvordan vi understøttes af de rammer og omgivelser vi lærer i og vores færdigheder i ”at lære at lære”.

I vores udvikling af efteruddannelsestilbud inden for læring, har vi valgt at trække uddannelsesområdet ud som en særlig læringsplatform – hovedsagelig med udgangspunkt i en projektpædagogisk ramme, med fokus på følgende områder, som vises i figuren:

TRE PERSPEKTIVER

Vi anskuer læring i et uddannelsesregi ud fra disse tre perspektiver:

• Hvordan skaber vi en projektpædagogisk ramme, der bedst befordrer de studerendes læreprocesser?

• Hvordan underviser og vejleder vi de studerende, så de lærer mest muligt – individuelt og som gruppe?

• Hvordan kan man som studerende lykkes med at udnytte læringspotentialet i et gruppearbejde?

EKSTERNE KURSER

Vi tilbyder følgende eksterne kurser relateret til ovenstående spørgsmål:

INTERNE KURSER

Endvidere tilbyder vi interne kurser i form af pædagogiske dage.

Elementerne fra kurserne kan også sammensættes, så de kan indgå i en eller flere aktive pædagogiske dage.

 

Foredrag og seminarer for studerende

·         Om gruppedannelse, projektsamarbejde og konflikthåndtering

·         Studieteknik som Gøren og Væren

Få et skræddersyet tilbud – kontakt os her eller på arno@arno.education