ARNO EDUCATION

COACHUDDANNELSEN
– ET UDVIKLINGSPROJEKT

Coachingkonceptet og herunder coachuddannelsen, som er beskrevet nedenfor, er idegeneret, iværksat og gennemført af Arno Kaae som et udviklingsprojekt under hans virke som pædagogisk udviklingskonsulent og team- og procescoach på Roskilde Universitet. Udviklingsprojektet blev sammen med coachuddannelsen afsluttet i 2017 efter meget succesfuldt at have løbet under Arnos ledelse og store engagement over en periode på 10 år. (Se begrundelsen nederst for at medtage denne side).

For at deltage på coachuddannelsen var kravet at man skulle være psykologi- eller pædagogikstuderende – gerne i kombination med andre af RUCs mange uddannelser, fx. kommunikation og virksomhedstudier.

Coachingkonceptets formål

Coachingkonceptet er udformet så det tilgodeser tre uafhængige formål, der tager næring af hinanden:

– At give de pædagogik- og psykologistuderende mulighed for at udvikle en dybere indsigt i proces- og gruppekompetencer og uddanne sig som teamcoach og procesfacilitator

– At støtte de bachelorstuderende i at udvikle bæredygtige proces- og samarbejdskompetencer som deltagere i en projektgruppe og bidrage til at optimere en gruppes samarbejdsproces gennem omsætning af konflikter til udvikling og læring (Coachuddannelsens praktik)

-At udforske lære- og samarbejdsprocesser i projektgrupper,  indsamle empiri og udvikle anvendelige interventionsredskaber i teamcoachrollen i en interaktiv proces

Coachuddannelsens målsætning

Kvalificering af de coachstuderende til at varetage rollen som proces- og teamcoach i forhold til at

– Formidle og aktivere værktøjer, strategier og erfaringer, der kan bidrage til at optimere projektgruppens lære- og samarbejdsproces

– Bidrage til at udvikle gruppens organisering og kommunikationsformer

– Støtte udviklingen af den enkeltes og gruppens samspils- og proceskompetencer

– Medvirke som mediator ved konflikthåndtering i gruppen

– Bistå gruppen ved evalueringer ud fra et personligt og organisatorisk perspektiv, samt anvise måder at gøre det på

Endvidere er målsætningen, at den studerende igennem træningsprogrammet ligeledes lære at coache individuelt.

Coachuddannelsen er bredt funderet teoretisk

Coachuddannelsen er baseret på mere end en coachingretning eller teoridannelse, idet den bestræber sig på at give en så bred teorietisk og metodisk indføring som mulig. Det omfatter forskellige måder at anskue gruppers og menneskers væren i livet på, og hvordan man kan inddrage og frugtbargøre de enkelte tilgange i konkrete situationer og samtaler i coachrollen.

Intentionen er, at man som deltager på uddannelsen, kan komme bagom coaching-fænomenet og udvikle praksisfærdigheder, der bygger på en mangfoldighed af perspektiver. 

EFTERSKRIFT

Når vi har valgt medtage beskrivelse af dette set-up her på hjemmesiden, er det dels for at det måske kan tjene til inspiration for andre uddannelsesinstitutioner, dels fordi coachingkonceptet sammen med coachuddannelsen har dannet rammen om mange af Arnos tilegnede indsigter i de fundmentale mekanismer, der virker i et projektgruppesamspil, og hvordan man kan påvirke dem positivt.  

Du kan læse om coachuddannelsens opbygning her