ARNO EDUCATION

ERFARING MED TEAMUDVIKLING

Grundlæggeren af Arno Education, Arno Kaae, har igennem 30 år skabt en stor erfaring med teamudvikling.  Han har udforsket gruppers og projektsamarbejders dynamikker og roller. Hans fokus har været på konflikter og hvordan konflikter manifestere sig, deres beskaffenhed og hvordan de kan transformeres til teamudvikling.  

Uden for RUC har Arno gennem mange år været konfliktmægler og samarbejdskonsulent for institutioner og virksomheder, til at skabe ny inspiration til effektivt samarbejde. Nedenfor kan ses nogle eksempler på Arnos teamudviklingserfaringer fra 25 år på Roskilde Universitet. En liste over alle Arnos aktiviteter til  teamudvikling kan downloades her.

Coaching og vejledning af grupper og projektsamarbejder

Arno har fungeret som procesvejleder, hvor han har rådgivet og coachet grupper i forbindelse med samarbejdsvanskeligheder, eller at gruppen ikke bevæger sig hurtigt nok i forhold til deres projektopgave

Forventningsafstemning og udvikling af bæredygtige relationer i et projektsamarbejde

Arno holder oplæg om, hvordan man kan forventningsafstemme et samarbejde og skabe et bæredygtigt fundament som afsæt for et nyt samarbejde. Han har udviklet et forventnings-afstemningsdesign på baggrund af en større undersøgelse af de studerendes forventningsafstemningsprocesser.

Uddannelse af team- og procescoaches

Arno har i forbindelse med sin uddannelse af over 500 teamcoaches udviklet metoder, værktøjer og greb til teamcoaches intervention i en samarbejdsproces. Værktøjerne er udviklet på baggrund af Coachingkonceptet, som du kan læse mere om på siden  Coachuddannelsen – et udviklingsprojekt.