UDVIKLINGSPOTENTIALER

RELATIONSUDVIKLING

UDVIKLING AF RELATIONSKOMPETENCER​

Arno Education har udviklet en videreuddannelse for alle, der ønsker at få udbyttet af at bringe egne relationskompetencer op på et ekstra højt niveau. Dette gennem RelationsUddannelsen, hvor du også kan vælge at tage de tilhørerende moduler som enkeltstående kurser.

Jo bedre du behersker disse kompetencer, jo større er muligheden for at du lykkes som menneske og i de sammenhænge du indgår i.

Vores færdigheder i at kommunikere og fungere i mellemmenneskelige relationer danner fundamentet for, hvad vi kan med andre, hvem vi er og hvem vi kan blive.

RELATIONSUDDANNELSEN

Bliv skarp til kommunikation, teamwork og konflikthåndtering på RelationsUddannelsen

Med RelationsUddannelsen får du et stort repertoire af umiddelbart anvendelige personlige kommunikationsværktøjer, der sammen med en psykologisk indsigt i de relationelle processer mellem mennesker, styrker dit samspil med andre og øger dine muligheder for at opnå dine mål.

Uddannelsen er udviklet med udgangspunkt i de seneste teorier indenfor kommunikation, socialpsykologien og læring sammen med de nyeste teorier inden for området relationer.

HVAD BESTÅR UDDANNELSEN AF?

Uddannelsen består af tre moduler på hver to sammenhængende dage. Kursusmodulerne kan du tage i en i vilkårlig rækkefølge, og også som separate kurser. 

Det anbefales dog, at du tager modul 1: Kommunikations- og relationskompetence som det første, da det danner grundlaget for de øvrige kursusmoduler.

Klik på det modul du vil vide mere om

RELATIONSUDDANNELSEN

KURSUSBEVIS ELLER DIPLOM

Uddannelsen kan afsluttes med et eksamensbevis på baggrund af din gennemførelse af uddannelsens tre moduler.

Det forudsætter at du skriftligt har besvaret en refleksionsopgave, hvor du anvender uddannelsens teorier på egen praksis på baggrund af en selvvalgt case fra dit virkefelt. Det forudsætter endvidere læsning af et opgivet litteraturpensum.

Du kan også vælge at modtage et deltagerbevis umiddelbart efter du har gennemført uddannelsen eller dens enkelte kurser.

EKSAMENSKRAV

På et særligt eksamens- og evalueringsseminar, hvis længde afhænger af antallet af deltagere, vil du på baggrund af din fremlæggelse af din eksamensopgave få feedback og samtidig deltage som evaluator og respondent for de øvrige deltageres eksamensfremlæggelser på seminaret.

Evaluerings- og eksamensseminar bliver afholdt en tid efter din afslutning på uddannelsen, så du har mulighed for at gøre dig erfaringer med anvendelsen af uddannelsens indhold. Seminaret afholdes løbende afhængig af deltagere, der står for at skulle evalueres efter aflevering af deres eksamensopgaver.