Konflikt- og relationskompetencer

- Øg dine konflikt- og relationskompetencer

Gennem en dybere forståelse af mekanismen i konflikter i personlige relationer og teams, får du på kurset værktøjer, der hjælper dig til at kommunikere på en positiv og konstruktiv måde. Det gælder bl.a.: 

 

  •  
  • ·       Hvordan du håndterer konflikter uden at relationen skades, men snarer styrkes

    ·       Hvordan du tager en konflikt i opløbet, så den ikke eskalerer, men øger den gensidige forståelse

    ·       Hvordan du udvikler dine personlige konfliktkompetencer i mødet med dine konflikter

Gode konflikt- og relationskompetencer er fundamentale for at udvikle færdigheder i at gøre uenigheder frugtbare og at udvikle bæredygtige relationer. Det gælder færdigheder i at

• Få uenighed og diskussion til at fungere som korrektioner, der bidrager til et udviklende samspil mellem personer og styrker sammenhængskraften og ydeevnen i teams

• Håndtere relationskonsflikter, så de ikke stjæler energien og opmærksomheden fra det man er sammen om.

Hvis relationskonflikter får lov at udvikle sig, kan spændingerne lamme sameksistensen mellem mennesker. I en gruppe kan de ødelægge den fælles opgaveløsning og samarbejdsklimaet.

 

Under kurset behandler vi emnerne

• Måder at inddele og navngive konflikter på

• Grundmønstre i konflikters dynamik og forløb

• Konfliktundvigende, konfliktminimerende og konfliktorienterede kulturer

• De positive opgavekonflikter og negative relationskonflikter

• De nødvendige konflikter, der befordrer nytænkning, udvikling og læring - konflikter som livets salt

• De individuelle forskelle i menneskers måde at møde konflikter på

Vi arbejder ud fra følgende tilgange

• Interesser, behov og ønsker som konflikters omdrejningspunkt

• Konflikter set ud fra et systemisk perspektiv

• Den narrative tilgang til konflikttransformation

• Den anerkendende indgang til arbejdet med konflikter

 

Vi arbejder skiftevis med oplæg, praktiske øvelser og refleksioner gennem hele kursusforløbet. Du får mulighed for at prøve kræfter med modeller og værktøjer, der er udviklet inden for forskellige forståelser af konflikter. De fleste øvelser tager udgangspunkt i cases, som du og holdet formulerer ud fra egne erfaringer fra jeres arbejds- og privatliv.

Efter gennemførelsen af kurset modtager du et kursusbevis. Tager du alle tre moduler på RelationsUddannelsen - hvor dette kursus udgør modul 3 - kan du afslutte dit forløb med et diplom. Læs om kravene under beskrivelsen af RelationsUddannelsen.

Dette er et selvstændigt kursus, som også udgør Modul 3 af 3 på Relationsuddannelsen.

KURSUSDATOER

Den 13. – 14. juni 2024

 Alle dage fra kl. 09.00 – 16.00

Kurset afholdes i København

KURSUSPRIS

• For ét modul kursus: 4.800 kr.

• For det næste modulkursus gives der 25% rabat. Prisen for andet modul bliver herved 3.600 kr.

• For hele RelationsUddannelsen på tre moduler: 11.500 kr.

Alle priser er ekskl. moms og inkl. materialer og forplejning.

Kontakt os her med eventuelle spørgsmål

TIDLIGERE KURSISTERS MENINGER

Din aldrig svigtende positive energi og enorme viden i almindelighed, har været en kæmpe motivationsfaktor for mig
– Pernille

Jeg har lært utroligt meget og tager nye forståelser af livet og menneskesyn med mig videre” – Cecilie

”Det har været så berigende samt virkeligt lærerigt at være  på kursus hos dig” – Renate