UDVIKLINGSPOTENTIALER

TEAMudvikling

Teamet som et praksisfælleskab

Gøren og Væren i teams er resultatet af den dynamik, der opstår på baggrund af det gensidige engagement deltagerne imellem, den fælles virksomhed og det fælles repertoire. De tre dimensioner danner fundamentet for teamet ifølge E. Wengers teori om praksisfællesskaber.

  〉 Det gensidige engagement bygger på færdigheder i at engagere og agere ”hensigtsmæssigt” på hinandens handlinger. Kort sagt, evnen til at etablere relationer så man får det bedste frem i hinanden og tager vare på hinandens VÆREN

  〉 Den fælles virksomhed fungerer i kraft af at deltagerne løbende er i stand til at meningsforhandle praksisfællesskabets virksomhed dybt nok til, at den enkelte kan tage et medansvar gennem en aktiv og personlig meningsfuld GØREN

  〉 Det fælles repertoire er et udtryk for alle de arbejdsformer, værktøjer og rutiner – herunder anvendelsen af sproget og omgangen med hinanden – som teamet betjener sig af i deres fælles GØREN og VÆREN for at opnå det bedste resultat.

TEAMETS UDVIKLINGSOMRÅDER

Et team kan som helhed måles på dets funktion som

〉 Produktionsenhed

〉 Organisationsenhed

〉 Kommunikationsenhed

〉 Læringsenhed

〉 Social enhed

De fem områder udgør hinandens forudsætninger og danner sammen med gruppens sociale kapital fundamentet for teamets opgave- og relationseffektivitet.

TEAMETS SAMMENHÆNGSKRAFT ER ALTAFGØRENDE

Skal teamet få næring til det gensidige engagement på en måde der vedligeholder og udvikler den sociale kapital, så er der behov for at teamet kontinuerligt samtaler og meningsforhandler dets GØREN OG VÆREN som team og enkeltpersoner. Benyttes samtaleformer hvor den enkelte får en stemme med plads til indbyrdes feedback og fælles refleksion, så er der skabt et grundlag for at teamet kan skabe og opretholde en bæredygtig teamidentitet, og den enkelte kan udvikle og oppebære en positiv deltageridentitet. Det er forudsætningen for at gøre teamet robust og er basis for dynamikken, sammenhængskraften og ydeevnen.

TEAMUDVIKLING

Vi har følgende tilbud inden for teamudvikling

Dertil kommer vores kurser på Relationsuddannelsen, hvor du kan tilegne dig kompetencer på et højt niveau inden for personlig kommunikation, teamarbejde og konfliktmediation.

LÆS MERE OM ARNOS ERFARINGER MED TEAMUDVIKLING I TEORI OG PRAKSIS HER