UDVIKLINGSPOTENTIALER

vane- og Flowudvikling

TRE FORMER FOR VANER

I vores Gøren & Væren-koncept har vi delt alle vaner op i tre grundtyper:

Forfaldsvaner, der gradvis nedbryder os eller umiddelbart er en belastning for vores velbefindende. Typisk er det vaner, som giver et positivt følelsesmæssigt løft i øjeblikket. De er korte kicks som vi er blevet afhængige af, men de kan også bare være nedslidende i sig selv.

Sure vaner, som får os til at føle os flade, allerede før vi kommer i gang. Det er handlinger, som er forbundet med ulyst, og ”opgaveløsningen” virker besværlig, kedsommelig eller stjæler vores gode humør og energi.

Grønne vaner, der giver os overskud følelsesmæssigt, tankemæssigt, kropsligt og vi bevarer gnisten, mens vi udfører opgaverne. I forhold til praktiske opgaver, er de effektive og ender typisk ud i et godt ”resultat”.

De tre grundformer for vaner kan findes i mange blandingsformer i den enkelte af vores vaner.

Du kan lære, hvordan du ændrer dårlige vaner til grønne vaner!

VANER SOM UDVIKLINGSKILDE

De fleste af vores daglige handlinger, er styret eller baseret på vores indarbejdede vaner og rutiner. Nyere forskning viser, at der er et stort potentiale i vaner. Ved at opgradere vores reaktions- og handlemønster kan vi anvende den grøn energi til større effektivitet og mindre arbejdsbelastning. 

POTENTIALET I FLOW

Når vi er i flow, oplever vi en dyb fokusering i vores opgaveløsning eller aktivitet. Flowforskning viser, at vores hjernekapacitet i flowtilstand bliver reserveret til lige netop det, vi er i gang med.

Flowtilstanden gør os ekstraordinært kreative og effektive. Vi fyldes af en ro, afslappethed, tilfredshed og engagement samtidig med at hjernen udelukker irritation, bekymringer, vrede, fjendtlighed, angst og stress.  

Vi kan opleve en flowtilstand i alle aktiviteter. Nøglen er at skabe de triggere, som udløser dette særlige potentiale. Betingelserne for din helt unikke omsætning af dine specialistkompetencer, din faglighed og erfaringer i en jobfunktion og i dit hverdagsliv som helhed afhænger i sidste ende af din evne til at skabe balance i din gøren og væren. 

MENTALE & KROPSLIGE ENERGIKILDER OG VÆRKTØJER

Når vi kommer i flow som person eller team, sker det ofte sammen med andre ”grønne” energikilder, som fx rytme, resonans eller synergi.

Du kan styrke dine færdigheder i at skabe flowtilstand ved at lære at bruge en række hjælpeværktøjer som fx visualisering, fortællinger, perspektiv-matching, navngivning, ændring af orientering, kalibrering af ambitionsniveauet, valg af optimale fokuspunkter, positiv mentalisering m.m. – Herunder hvordan det mentale og kroppen kan spille sammen.

På vores kursus Udvikling af grønne vaner og flow lærer du, hvordan du kan lykkes med at anvende flowaktiviteter i din hverdag på en berigende måde. Du lærer også, hvordan du kan frembringe flow i jobbet, i gruppearbejdet og i hverdagen.