UDVIKLINGSPOTENTIALER

vane- og Flowudvikling

TRE FORMER FOR VANER

I vores Gøren & Væren-koncept har vi delt alle vaner op i tre grundtyper:

Gode vaner, der giver os følelsesmæssigt, tankemæssigt og kropsligt overskud, hvilket gør at vi bevarer gnisten, mens vi udfører opgaver. Praktiske opgaver udføres mere effektivt og ender typisk med et godt resultat.

Sure vaner, der får os tit til at føle os flade, allerede før vi kommer i gang. Det er handlinger, som er forbundet med ulyst, og ”opgaveløsningen” virker besværlig, kedsommelig eller stjæler vores gode humør og energi.

Forfaldsvaner, der nedbryder os gradvis og ødelægger vores velbefindende over tid. Det er vaner, som giver et følelsesmæssigt løft i øjeblikket – et kick vi er blevet afhængig af, eller vaner som bare er nedslidende pga. af handlemåden.

De tre grundformer for vaner kan findes i mange blandings-former i de enkelte af vores handlingsmønstre. Du kan lære at ændre dårlige vaner til gode vaner på kurset: 

Et liv i balance gennem udvikling af gode vaner

VANER SOM UDVIKLINGSKILDE

De fleste af vores daglige handlinger, er styret eller baseret på vores indarbejdede vaner og rutiner. Nyere forskning viser, at der er et stort potentiale i vaner. Ved at opgradere vores reaktions- og handlemønster kan vi anvende en “grøn energi” til større effektivitet og mindre arbejdsbelastning. 

POTENTIALET I FLOW

Når vi er i flow, oplever vi en dyb fokusering i vores opgaveløsning eller aktivitet. Flowforskning viser, at vores hjernekapacitet i flowtilstand bliver reserveret til lige netop det, vi er i gang med.

Flowtilstanden gør os ekstraordinært kreative og effektive. Vi fyldes af en ro, afslappethed, tilfredshed og engagement samtidig med at hjernen udelukker irritation, bekymringer, vrede, fjendtlighed, angst og stress.  

Vi kan opleve en flowtilstand i alle aktiviteter. Nøglen er at skabe de triggere, som udløser dette særlige potentiale. Betingelserne for din helt unikke omsætning af dine specialistkompetencer, din faglighed og erfaringer i en jobfunktion og i dit hverdagsliv som helhed afhænger i sidste ende af din evne til at skabe balance i din gøren og væren. 

MENTALE & KROPSLIGE ENERGIKILDER OG VÆRKTØJER

Når vi kommer i flow som person eller team, sker det ofte i samspil med andre ”grønne” energikilder, som fx rytme, resonans eller synergi.

Du kan styrke dine færdigheder i at skabe en flowtilstand i dine vaner ved at lære at bruge en række hjælpeværktøjer som fx visualisering, fortællinger, perspektiv-matching, navngivning, ændring af orientering, kalibrering af ambitionsniveauet, valg af optimale fokuspunkter, positiv mentalisering m.m. – Herunder hvordan det mentale og kroppen kan spille sammen.

På vores kursus Et liv i balance gennem udvikling af gode vaner lærer du bl.a, hvordan du kan lykkes med at anvende flowaktiviteter i din hverdag på en berigende måde. Både på jobbet og privat.