ET LIV I BALANCE GENNEM UDVIKLING AF GODE VANER

- hvordan du får mere ud af din tid og et større overskud på jobbet og i hverdagen

Det er et kursus i livskunst, hvor du kreerer din egen livskvalitet på et antistress-grundlag. 
 
MÅLGRUPPE

Kurset er for dig, der ønsker inspiration til at udnytte dit ekstraordinære potentiale, hvor du øger din effektivitet samtidig med, at du får mere overskud og livsglæde med det du gør. Det gælder såvel på jobbet som i privaten.

KURSET KORT FORTALT

På kurset lærer du, hvordan du skaber et liv i balance mellem din Gøren og Væren gennem udvikling af “Gode” vaner”. Kurset handler om, hvordan du kan toppræstere energiøkonomisk – mentalt og fysisk – ved at gøre tingene på måder, hvor du lader op, snarere end du med “Sure vaner” bliver tappet for energi eller nedbrydes af “Forfaldsvaner”.

Du går hjem fra kurset med redskaber til at handle på nye livgivende måder, der giver dig ny energi og overskud i din hverdag med din Gøren og Væren.

• På kurset lærer du, hvordan du aflærer uhensigtsmæssige eller ineffektive vaner, rutiner og adfærdsmønstre, og opbygger nye, som udløser flow eller  anvender andre "grønne energikilder", der samtidig styrker samarbejdet mellem din Gøren og Væren

• Du får indsigt i dynamikken mellem Gøren og Væren set ud fra forskellige teoretiske perspektiver, og hvordan du arbejder med at udnytte denne dimension

Du lærer en række ”grønne energikilder” at kende, fx: flow, synergi, rytme og resonans, og hvordan du kan omsætte dem i praksis på en berigende måde i dit eget liv

• Endvidere lærer du, hvordan du kan anvende forstærkende hjælpeværktøjer, som fx: visualisering, fortællinger, perspektivmatching, navngivning, ændring af orientering, kalibrering af ambitionsniveauet, valg af optimale fokuspunkter, positiv mentalisering, m.m.

OM GØREN OG VÆREN

Kurset indledes med et oplæg, der giver en teoretisk og praktisk indføring i Gøren & Væren modellen, og om hvilke inspirationskilder modellen bygger på. Bl.a. den nyeste hjerne- og stressforskning, som blot er to blandt mange kilder fra forskellige faglige og forskningsmæssige områder. Endvidere vil følgende emner blive behandlet:

Anvendelse af Gøren (G) og Værens (V) betragtninger i dit arbejds- og hverdagsliv 

Kroppen, følelser og tanker som barometerfor for balancen mellem din G og V

• Dit personlige balancepunkti konkrete aktiviteter

• Stressoverbelastningens betydning for funktionen mellem din G og V

 

OM VANER & RUTINER OG GRØN ENERGI

På kurset vil du få kendskab til en række forskningsbaserede hjælpeværktøjer med hvilke, du kan ændre og opbygge vaner, der er holdbare. Følgende emner vil også blive behandlet:

• Hvordan du målformulerer, hvad din vane og rutine skal kunne

• Hvordan du fra bunden af kan designe vaner og rutiner, der udløser flow

• Hvordan du implementerer en ny vane, så den bliver holdbar

• Hvordan du ændrer en dårlig vane, der er dybt rodfæstet og genstridig

• Hvordan du generelt opgraderer dine vaner, så de understøtter en bæredygtig dynamik mellem din Gøren og Væren

På baggrund af selvvalgte cases fra dit liv, vil du blive instrueret i, hvordan du omsætter kursets indhold i din Gøren og Væren, og hvordan du designer personlige koncepter for ændring af vaner og udvikling af nye, der udnytter flow og andre "grønne energikilder".

Gennem forskellige øvelser og refleksionsopgaver, vil du i dialog i mindre grupper få mulighed for at tilegne dig kursets indhold.

KURSUSDATOER

Søndag den 07. april og den 12. maj 2024 

Kurset afholdes i København begge dage kl. 10.00 – 16.00

KURSUSPRIS

Prisen for dette 2-dags kursus er 4.800 kr. ekskl. moms. 

Prisen er inklusiv forplejning og kursusmaterialer.

Kontakt os her med eventuelle spørgsmål

TIDLIGERE KURSISTERS MENINGER

Undervisningen har været en stor styrke, da jeg lærte at se min egen situation fra nye perspektiver” – Caroline

Jeg går altid fra din undervisning inspireret af din evne til at være til stede med andre mennesker, på en måde hvor man oplever at man lærer en masse om sig selv” – Emil

Din undervisning har givet mig modet til at være i det der er, og på den måde har jeg fået øje på noget jeg højst sandsynligt ellers ikke havde set” – Durita