ARNO EDUCATION

COACHING OG KONSULENTBISTAND

COACHING

– Få nye perspektiver på din Gøren og Væren.

Via individuel coaching får du hjælp til at finde handlemuligheder i forhold til de konkrete udfordringer, som du står over for. Generelt bidrager vi også til, at du finder svar på, hvordan   

   • du får mere overskud og glæde i jobbet og privatlivet

   • du finder nye ståsteder og handlemuligheder i mødet med dine udfordringer

   • du håndterer konflikter individuelt og i grupper

samt hvordan du får mere ud af din tid gennem afbalancering af din Gøren og Væren med anvendelse af ”grønne” energikilder.


TEAMCOACHING

Mangler et team eller gruppe en energiindsprøjtning eller støtte til at optimere samarbejdet, så kan teamcoaching gøre en stor forskel. Det kan fx være i forhold til at hjælpe teamet med at 

·         forbedre den sociale kapital med styrkelse af det gensidige engagement, den gensidige tillid og støtte

·       transformere de forskelligheder, der fylder negativt, til ny energi gennem relationsudvikling og konfliktmediering

·       Skabe en ny begyndelse, der øger den fælles arbejdsglæde og samhørighedsfølelse 

 

Kontakt os uforpligtende og hør hvilken form for coaching Arno kan tilbyde i den konkrete situation. Læs mere om Arnos tidligere erfaring med uddannelse af teamcoaches her.

KONSULENTBISTAND

Vi tilbyder konsulentbistand i alle forhold vedrørende teams- og gruppesamarbejder i virksomheder, institutioner og organisationer af enhver art.

Det gælder lige fra, hvordan man fx i en organisation kan arbejde med udviklingen af den overordnede kulturelle ramme, så den styrker det gensidige engagement på alle niveauer, til hvordan det er muligt at styrke samspillet i den enkelte samarbejdsenhed og mellem de forskellige teams i organisationen.

Vi hjælper gerne med at 

tilrettelægge og implementere udviklingsprogrammer, der skaber synergieffekter og udnytter andre “grønne energikilder” i samspillet i de enkelte teams og mellem enhederne i hele virksomheden eller organisationen

• udvikle den projektorganiserede undervisning og vejledning i uddannelsesinstitutioner gennem en opgradering af den eksisterende gøren til at udnytte “grønne energikilder”, der minimerer den negative stress, højner engagement og forbedrer udnyttelsen af den enkeltes og fællesskabets læringskapacitet

Kontakt os og få glæde af vores ekspertice og en stor værktøjskasse, som er udviklet over en periode på 35 år.