Personlige kommunikations- og relationskompetencer

- Styrk dine kommunikations- og relationskompetencer

Dette kursus giver dig både en teoretisk indføring i relationstænkningen og mange praktiske værktøjer, som du kan anvende i din kommunikation på møder og i dit samspil med andre i øvrigt.
  • ·       Du lærer, hvordan du får en relation til at bære og styrker den fremadrettet

    ·       Du får redskaber til at lykkes med din kommunikation i udfordrende situationer

    ·       Du får indsigt i forskellige måder at kommunikere på ud fra et autentisk ståsted

Kommunikations- og relationskompetencer er vigtige, fordi vores færdigheder i at kommunikere og fungere i mellemmenneskelige relationer danner fundamentet for, hvad vi kan med andre, hvem vi er og hvem vi kan blive.

Disse kompetencer er afgørende for, om man får det bedste eller det værste frem i folk og kan være alfa og omega for et godt arbejdsmiljø, samværet med vores familie og venner - og generelt i mødet med andre mennesker.

 

Fokus på dette kursus er behandlingen af emnet relationer i teori og praksis og personlig kommunikation én til én. Følgende emner vil blive behandlet på en genkendelig og anvendelig måde i din hverdag:

• Forskellige typer af relationer og hvad de kan hver især

• Hvordan du skaber, vedligeholder og udvikler relationer

• Hvordan du anvender sproget som en ressource i din kommunikation

• Hvordan du forbedrer din kommunikation gennem en forståelse af magtens forskellige former og værdiers betydning

• Hvordan du kan styrke din kommunikation i relationen med andre ud fra et kendskab til følgende forståelser: positionering, den narrative tilgang og diskurstænkningen, hvor du i sidstnævnte ”forhandler mening” i din kommunikation med andre  

 

I undervisningen veksler vi mellem oplæg tilknyttet redskabsorienterede gennemgange og med i praksis at afprøve værktøjerne. 

Der vil primært blive arbejdet med cases, som holdet selv formulerer på baggrund af erfaringer fra eget virkefelt og hverdagsliv. Med udgangspunkt i de valgte cases, vil du sammen med de øvrige deltagere træne, hvordan du gennem din kommunikation fx kan:

• Invitere andre ind i en dialog om det der adskiller og er svært

• Markere synspunkter, stille krav og markere grænser uden at relationen lider overlast

• Håndtere modstand og konflikter der opstår i dine samtaler

Efter gennemførelsen af kurset modtager du et kursusbevis. Tager du alle tre moduler på RelationsUddannelsen - hvor dette kursus udgør modul 1 - kan du afslutte hele forløbet med et diplom for at have gennemført RelationsUddannelsen. Læs om kravene under beskrivelsen af RelationsUddannelsen.

Dette er et selvstændigt kursus, som også udgør Modul 1 af 3 på Relationsuddannelsen.

KURSUSDATOER

Den 15. – 16. august 2024

Alle dage kl. 09.00-16.00

Kurset afholdes i København

KURSUSPRIS

• For ét modulkursus: 4.800 kr.

• For det næste modulkursus gives der 25% rabat. Prisen for andet modul bliver herved 3.600 kr.

• For hele RelationsUddannelsen på tre moduler på hver to dage: 11.500 kr.

Alle priser er ekskl. moms og inkl. materialer og forplejning

Kontakt os her med eventuelle spørgsmål

TIDLIGERE KURSISTERS MENINGER

Du har været en helt igennem fantastisk lærer, der har gjort det sjovt og spændende” – Mia

Jeg har simpelthen været utrolig glad for at deltage i kurset, og jeg anvender det jeg har lært hele tiden” – Heidi

Jeg har virkelig nydt din undervisning og du har inspireret mig meget” – Sandra

Jeg tænker tit – hvad vil Arno gøre/sige i denne situation” – Sandra