- Få mere ud af projektpædagogikken som institution og vejleder

Projektpædagogikken udgør et meget stort læringspotentiale, der matcher tidens krav til kompetenceudvikling. Men skal man som uddannelsesinstitution lykkes med at omsætte mulighederne frugtbart kræver det mere end at sætte en projektmodel i vandet.

Kurset i projektpædagogik bidrager med mange redskaber og erfaringer, der kan berige en projektpædagogisk praksis. Herunder en masse inspiration til at håndtere og omsætte de projektpædagogiske udfordringer.

 • -Som deltager på dette kursus får du en række ideer og greb til at rammesætte og facilitere et projektorganiseret undervisningsforløb
 • -Du får en læringsteoretisk og praktisk indføring i dynamikker, der er i spil i denne undervisningsform – set ud fra den enkelte, gruppen og vejlederen
 • -Du får inspiration til, hvordan du bedst udfylder din rolle som fx leder, uddannelsesansvarlig, studievejleder, underviser og vejleder
 • -Du vil gennem hele kurset få mulighed for at diskutere, hvordan det hele kan omsættes i praksis inden for din institutions rammer, værdier og formål.

Kurset indledes med et lille overblik over projektpædagogikkens historie og idegrundlag. Derefter vil kurset beskæftige sig med de problemstillinger holdet og den enkelte ønsker at få belyst. I forhold hertil vægtes og prioriteres behandlingen af følgende spørgsmål:

 • -Hvordan skaber man som institution og uddannelse en produktiv ramme omkring projektpædagogikken, så den understøtter vejledernes og de studerendes læreprocesser og engagement?
 • -Hvordan danner man meningsfulde projektgrupper set ud fra et fagligt, læringsmæssigt og socialt perspektiv?
 • -Hvordan understøtter man de studerende/eleverne i at frugtbargøre og tilegne sig projektpædagogikken som undervisningsform?
 • -Hvordan håndterer man som vejleder samarbejdsudfordringer og sociale problemer i de enkelte grupper?
 • -Hvordan inddrager man skrøbelige og ressourcesvage studerende i projektfællesskabet og gør dem til aktive og ligeværdige deltagere?
 • -Hvordan evaluerer man projektgruppernes projektarbejde fagligt, læringsmæssigt og socialt

Kurset vil bestå af teorioplæg og gennemgang af forskellige koncepter praksis. Dette i vekselvirkning med fælles refleksion og diskussion om, hvordan det kan tilpasses og omsættes i praksis inden for din institutions virkelighed. 

 

Kurset henvender sig til uddannelsesansvarlige, studievejledere, vejledere og undervisere. Både til deltagere fra uddannelsesinstitutioner, der allerede helt eller delvis praktiserer projektpædagogik eller der overvejer at overgå til projektorganiseret undervisning.

 
KURSUSDATOER 
 • Den 25. – 26. januar 2024

 – begge dage fra kl. 09.00-16.00

Kurset afholdes i København

KURSUSPRIS

Prisen for dette kursus er 4.800 kr. ekskl. moms.

Prisen er inklusiv forplejning og kursus materialer.

Rabat: Ved tilmelding af to eller flere deltagere til et hold fra samme institution, organisation eller virksomhed gives 25 % rabat pr. deltager.

HAR DU SPØRGSMÅL?

Hvis du har spørgsmål til dette kursus, selve kursusopbygningen eller indholdet, så er du meget velkommen til at kontakte os her eller på arno@arno.education. Vi ser frem til at høre fra dig.