Coaching i studieteknik

ved Arno Kaae

-Skab flow og effektivitet i dit studiearbejde og nå mere på kortere tid

Coachingen giver dig redskaber til, hvordan du kan omsætte et ydre forventningspres og egne ambitioner på et anti-stress grundlag. Du lærer, hvordan du kan udnytte flow og få den fulde fordybelse, så du når mere på kortere tid, og bedre kan huske det du læser. 

Studiecoachingen kan også hjælpe dig til at lykkes bedst mulig gennem dine performances på studiet.  

Coachingens fokus

Gennem coaching får du vejledning og ideer til, hvordan du specifikt kan arbejde med at ændre de vaner, der blokerer din lærings- og tidseffektivitet, og hvordan du kan udvikle nye, der øger dine studie- & livskompetencer markant.

I coachingen får du støtte til at arbejde helhedsorienteret og konkret med dit eget uudnyttede potentiale set i forhold til dine nuværende tilbøjeligheder og udviklede studie- & livskompetencer.


Du kan få glæde af coachingen i forhold til

·         At skabe flow i din måde at forberede dig på

·         At vælge effektive læse- og forberedelsesstrategier

·         At lægge en frugtbar plan for din eksamenslæsning

·        Hvordan du kreativt styrker  dit engagement

·         Hvordan du bruger din tid, hvis du er bagud 

·        At komme dine overspringshandlinger til livs 

Angst, stress, relationskompetencer, kommunikation

·         At udskifte dårlige vaner med gode

·        At udvikle dine studiekompetencer generelt

·      At reducere din eksamensstress 

·      At håndtere din eksamensangst


Om at ændre vaner

Selv om der er skrevet mange prisværdige bøger under emnet studieteknik, især i de seneste år, er det sjældent nok blot at læse om, hvad man kan gøre rent teknisk for at lykkes bedst muligt som studerende.

Vejen til at udvikle sine studiekompetencer ekstraordinært går gennem at udskifte dårlige vaner med nye produktive vaner, der udnytter nyere viden inden for lærings-, motivations- og hjerneforskningen.

Læs mere på https://www.arno.education/vane-og-flowudvikling/


Om flow

I en flowtilstand opnår du den fulde koncentration og fordybelse uden tankeflugt. Det er en tilstand, hvor du bearbejder og tilegner dig dit pensum allermest effektivt, samtidig med at du lettere husker det læste.

Du fyldes af ro, tilfredshed og engagement, samtidig med at din hjerne lukker af for irritation, bekymringer, angst og stress. Det er den mest optimale tilstand du kan være i under din studielæsning.

 PRISER

COACHING INDIVIDUELT KUN 275 kr. for 1 time og 375 kr. for 1½ time 

COACHING I GRUPPER KUN      150 kr. for 1½-2 timer for 3-5 deltagere

FÅ EN AFTALE
KONTAKT Arno på 2441 2565 for at aftale en tid.
 

HAR DU SPØRGSMÅL så ring til Arno på 2441 2565 eller skriv til ham på  arno@arno.education 

Du er altid velkommen!